Nitan Story
นิทาน นิทานอีสป

นิทานอีสป (อ่านง่าย ภาพสวย พร้อมข้อคิด)

รวมนิทานอีสปทุกเรื่องไว้ที่นี่แล้ว อ่านนิทานอีสปพร้อมรูปภาพประกอบ ด้ายภาษาที่อ่านง่าย มีภาพสวยๆ และคลิปวีดีโอประกอบเนื้อหาช่วยเพิ่มอรรถรสและจิตนาการในการอ่านได้ดียิ่งขึ้น นิทานอีสป รวมถึงนิทานและเรื่องเล่าต่างๆ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญ ที่ปู่ย่าตายายหรือคนไทยในอดีตใช้เป็นกลไกในการพัฒนาสติปัญญา สุขภาพ กิริยามารยาทและคุณธรรมจริยธรรมในเด็กได้อย่างแยบยลและได้ผล ดังนั้นทางเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเล่านิทานให้เด็กฟัง รวมทั้งให้เด็กรักการอ่านนิทาน ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อนิทานอีสปเรื่องต่างๆ คลิกที่รายชื่อเพื่อเข้าอ่านนิทาน

นิทานอีสป

ยังมีนิทานอีสปอีกมากมาย 100 กว่าเรื่อง อ่านนิทานทั้งหมดได้ที่ >>  นิทานทั้งหมด  2016-08-23_154121

Related posts

นิทานอีสป เรื่องลากับหมา (The Donkey and the Dog)

Admin

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่องกำพร้าผีน้อย

Admin

นิทานอีสป เรื่องหมาป่าอกตัญญู

Admin