Nitan Story
นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง หมาป่ากับลูกแพะ

นิทานเรื่องสั้นๆ  นิทานอีสป  2 ภาษา นิทานภาษาอังกฤษพร้อมแปลไทย 

เรื่อง หมาป่ากับลูกแพะ (The wolf and the kid goat )

Once upon a time a kid was perched up on the top of a house, and looking down saw a Wolf passing under him.
กาลครั้งหนึ่ง มีลูกแพะตัวหนึ่งปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้าน มันมองลงมาเห็นหมาป่าตัวหนึ่งกำลังเดินผ่านมาตรงด้านล่างนิทานภาษาอังกฤษ หมาป่ากับลูกแพะ

Immediately he began to revile and attack his enemy Murderer and thief,” he cried, “How dare you make an appearance where your vile deeds are known?”
ทันใดนั้น เขาก็เริ่มด่าประจานและเล่นงานศัตรูของเขา “ไอ้ฆาตกร ไอ้หัวขโมย” ลูกแพะตะโกน “แกกล้าดีอย่างไรถึงได้มาปรากฏตัวในที่ซึ่งการกระทำอันชั่วร้ายของเจ้าเป็นที่รู้จักกันทั่วไป”

“Curse away, my young friend,” said the Wolf
“ด่าไปเลย…เจ้าเพื่อนตัวน้อยของข้า” หมาป่ากล่าว

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า (Moral of the story)
1.มันเป็นเรื่องง่าย ที่จะกล้าหาญจากระยะที่ปลอดภัย
(It is easy to be brave from a safe distance.)

2. ไม่ได้อยู่ในสนามรบ ใครๆก็เก่งได้ทั้งนั้น

คำศัพท์ (Vocabulary)
perch = กาะอยู่ (เหมือนนกเกาะบนกิ่งไม้)
vile = (นิสัย,การกระทำ) อันเลวทรามต่ำช้า
thief = หัวขโมย ผู้ลักทรัพย์
revile = ต่อว่า ด่าประจาน พูดเสียดสี ใช้ถ้อยคำหยาบคาย
attack = โจมตี ทำร้าย เล่นงาน ลงมือทำ
enemy = ศัตรู ข้าศึก
curse = สาปแช่ง สบถ
brave = กล้าหาญ อดทน
safe = ปลอดภัย ไว้ใจได้
distance = ระยะทาง ระยะห่าง บริเวณที่อยู่ไกล

Credit: triphathara.com

Related posts

นิทานภาษาอังกฤษ เรื่องหมาในรางหญ้า (The Dog in the Manger)

Admin

นิทานภาษาอังกฤษ เรื่องราชสีห์กับหนู (The Lion and the Mouse)

Admin

นิทานอีสป เรื่องกระต่ายกับกบ (The Hares and the Frogs)

Admin