Nitan Story
นิทานภาษาอังกฤษ นิทานเด็ก

นิทานภาษาอังกฤษ เรื่องกวางกับนายพรานหนุ่ม (The Hart and the Hunter)

Aesop’s Fables เรื่อง กวางกับนายพรานหนุ่ม – นิทานเด็ก นิทานเรื่องสั้น นิทานอีสปภาษาอังกฤษพร้อมแปลไทย 

เรื่อง กวางกับนายพรานหนุ่ม (The Hart and the Hunter)

นิทานเด็ก เรื่องกวางกับนายพรานหนุ่ม

The Hart was once drinking from a pool and admiring the noble figure he made there. Ah,” said he, where can you see such noble horns as these, with such antlers! I wish I had legs more worthy to bear such a noble crown, it is a pity they are so slim and slight.
ครั้งหนึ่งมีกวางหนุ่มกำลังดื่มน้ำจากสระ มันชื่นชมความงามของตนเองที่แลเห็นเงาอยู่ในน้ำ “โอ้โฮ มันพูด “จะเห็นเขาที่สวยงามอย่างนี้ที่ไหนได้อีก รวมทั้งเขาที่แตกกิ่งก้านออกไปนั้นด้วย ข้าอยากมีขาที่มีคุณค่ามากกว่านี้ เพื่อจะได้รับกับหัวที่งามสง่านั้นเสียเหลือเกิน น่าเวทนาสงสาร ที่มันเล็กเพรียวลมและบอบบางมากเกินไป

นิทานอีสปสั้นๆ_นกกระสากับห่าน

At that moment a Hunter approached and sent an arrow whistling after him. Away bounded the Hart, and soon, by the aid of his nimble legs, was nearly out of sight of the Hunter,
ขณะนั้นเองมีนายพรานคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ และได้ยิงลูกธนูมาทางมัน เจ้ากวางหนุ่มตัวนั้นก็เผ่นแนบไปข้างหน้า ชั่วเดี๋ยวเดียว, ด้วยความช่วยเหลือของขาอันปราดเปรียวของมัน มันก็ไปอยู่ในที่ที่เกือบจะพ้นสายตาของนายพราน

นิทานภาษาอังกฤษ The Hart and the Hunter

but not noticing where he was going, he passed under some trees with branches growing low down in which his antlers were caught, so that the Hunter had time to come up. Alas, alas!”
แต่เนื่องจากมันไม่ได้สังเกตทางที่วิ่งออกไป มันวิ่งผ่านต้นไม้บางต้นที่แตกกิ่งก้านเพิ่มขึ้นห้อยต่ำลงมา เขาของมันจึงติดอยู่กับกิ่งไม้เหล่านี้ ทำให้นายพรานมีเวลาพอที่จะตามมาทัน “ตายแน่, ข้าตายแน่ๆ กวางหนุ่มร้องเสียงหลง!”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า (Moral of the story)
1. เท่ห์กินไม่ได้…ไม่เท่ห์แต่กินได้

2. “บ่อยครั้งที่เรามักจะดูถูก… สิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดกับตัวเราเอง”
(We often despise what is most useful to us)

คำศัพท์ (Vocabulary)
worthy = มีค่า, คุ้มค่า, คู่ควร, น่ายกย่อง, มีเกียรติ
noble = สูงศักดิ์, เป็นผู้ดี (ในที่นี้หมายถึงสวยงาม)
antler = เขากวางที่แตกแยกเป็นกิ่งก้าน (ผิดกับ เขาวัว เขาควาย)
crown = มงกุฎ (ในที่นี้หมายถึงหัว)
slim = เล็ก, เพรียวลม
slight = บอบบาง, ไม่แข็งแรง
nimble = ปรายเปรียว, ว่องไว
Alas = อนิจจา (ไม่นาเลย) ในที่นี้ ตรงกับคำอุทานว่า “ตายแล้ว!”
Most = มากที่สุด
Useful = ที่มีประโยชน์, ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้
Despise = เหยียดหยาม, ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน

Credit: si.mahidol.ac.th

Related posts

นิทานภาษาอังกฤษ เรื่องหญิงชรากับเหยือกไวน์

Admin

นิทานอีสป เรื่องฝูงนกกับแรดใจร้าย

Admin

นิทาน2ภาษา เรื่อง กบกับวัว (The Frog and the ox)

Admin