Nitan Story
เรื่องสั้น Going to the Zoo
เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ

เรื่อง ไปสวนสัตว์ | English Level 1

เรื่อง Going to the Zoo และเรื่อง Monkeys at the Zoo – เรื่องสั้นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย พร้อมเสียงอ่านและคำอ่าน เนื้อหาเรื่องสั้นๆ สำหรับเด็กและผู้เริ่มต้น เพื่อฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาอังกฤษ บทความนี้จะได้ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ เนื้อหาเป็นระดับเริ่มต้น level 1 ประโยคอย่างง่ายเน้นรูปแบบ Present Simple Tense เป็นหลัก เรื่องสั้น 50 คำ (50 words)

# English Level 1 – Present Tense : Present simple (S + V1) 

1.เรื่อง Going to the Zoo (ไปสวนสัตว์)

She goes to the zoo. She sees a lion. The lion roars. She sees an elephant. The elephant has a long trunk. She sees a turtle. The turtle is slow. She sees a rabbit. The rabbit has soft fur. She sees a gorilla. The gorilla is eating a banana.

คำแปล

เธอไปที่สวนสัตว์ เธอเห็นสิงโต สิงโตคำราม เธอเห็นช้าง ช้างมีหางยาว เธอเห็นเต่า เต่าคลานช้า เธอเห็นกระต่าย กระต่ายมีขนนิ่มสลวย เธอเห็นลิงกอริลลา ลิงกอริลลากำลังกินกล้วย

เรื่องสั้น ไปสวนสัตว์

คำศัพท์ คำอ่านและความหมาย:

Zoo (ซู) สวนสัตว์
Lion (ไล’เอิน) สิงโต,ราชสีห์
Roar (รอร์) คำราม, แผดเสียงดัง
Elephant (เอล’ละเฟินทฺ) ช้าง
trunk (ทรังคฺ) งวงช้าง
turtle (เทอ’เทิล) เต่า
Soft (ซอฟทฺ) อ่อน,อ่อนนิ่ม,นิ่มนวล,
fur (เฟอร์) ขนสัตว์
gorilla (กะริล’ละ) ลิงกอริลลา
banana (บะแนน’นะ) กล้วย

2. เรื่อง Monkeys at the Zoo (ลิงที่สวนสัตว์)

She goes to the zoo. There are many animals at the zoo. She likes the monkeys. They have funny faces. They have long tails. They jump around a lot. She goes to the monkey cage. There are six monkeys in the cage. She looks at them. She waves to them. She says hello to them.

คำแปล

เธอไปที่สวนสัตว์ มีสัตว์มากมายที่สวนสัตว์ เธอชอบลิง มันมีใบหน้าตลก มันมีหางยาว มันกระโดดไปมาบ่อย เธอไปที่กรงขังลิง มีลิง 6 ตัว อยู่ในกรง เธอมองไปที่พวกมัน เธอโบกมือให้พวกมัน เธอพูดทักทายพวกมัน

เรื่องสั้น Monkeys at the Zoo

คำศัพท์ คำอ่านและความหมาย:

animal (แอน’ นิเมิล) สัตว์
monkey (มัง’คี) ลิง
face (เฟส) ใบหน้า, หน้า
funny (ฟัน’นี) น่าขบขัน, ตลก, สนุก
Tail (เทล) หาง
Jump (จัมพฺ) กระโดด,
Cage (เคจฺ) กรง, ที่คุมขัง, ที่กักขัง
Wave (เวฟว) โบกมือ, การโบกไปมา
hello (เฮล’โล,ฮีโล’) สวัสดี (คำทักทาย)

เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน หากนำบทความนี้ไปใช้ รบกวนอ้างอิงที่มาให้เว็บเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เนื้อหาแปลและเรียบเรียงโดย: https://nitanstory.com
เนื้อเรื่องจาก: eslyes.com, eslfast.com

Related posts

เรื่อง รดน้ำต้นไม้ | English Level 1

Admin

เรื่อง อาหารหลากแบบ | English Level 1

Admin

เรื่อง พยายามนอนหลับ | English Level 3

Admin