Nitan Story
นิทาน นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานอีสป เรื่องลากับหมา (The Donkey and the Dog)

Aesop’s Fables – นิทานอีสป เรื่อง ลากับหมา (The Donkey and the Dog) – นิทานสองภาษา นิทานอีสปภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย และข้อคิดคติสอนใจ

เรื่อง ลากับหมา (The Donkey and the Dog)

Old donkey lived in a snug, warm barn.
He always had plenty of oats and hay to eat.
His farmer was kind and never worked him too hard.
ลาแก่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่อย่างสุขสบายในโรงนาอันอบอุ่น
มันมีข้าวโอ๊ตและหญ้าแห้งกินอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ
ชาวนาผู้เป็นเจ้าของเป็นคนใจดีและไม่เคยให้มันต้องทำงานหนักเลย

Still, Donkey was not content.
You see, the farmer also had a dog, a dainty little ball of fluff.
This dog performed silly tricks and danced around on two legs.
แต่ลาก็ยังคงไม่พอใจกับสภาพที่ตนเป็นอยู่
ดูสิ ชาวนามีหมาขนปุกปุยอีกตัวหนึ่งด้วย
เจ้าหมาตัวนี้มักแสดงท่าทางตลก ๆ และกระโดดโลดเต้นไปรอบ ๆ ขาของชาวนา

The farmer fed her tidbits and allowed her to stay in the farmhouse and sleep on his lap.
“It’s not fair!” Donkey told himself.
“That dog is the farmer’s darling, all because she jumps about in that ridiculous way.
ชาวนาเลี้ยงมันไว้และให้มันอยู่ในบ้านแถมยังให้มันนอนบนตักเขา
“มันไม่ยุติธรรมเลย” ลาบอกตนเองเช่นนั้น
“เจ้าหมานั่นเป็นที่รักของชาวนาก็เพราะมันกระโดดท่าตลกๆ ไร้สาระ

Yet I have to pull a heavy cart back and forth to the fields all day long.
Well, I can be amusing, too!”
Into the farmer’s house clomped the donkey. He began to whirl about.
ในขณะที่ฉันต้องลากเกวียนหนักๆ ไปมาในฟาร์มทั้งวัน
เอาล่ะ ฉันก็สามารถทำเรื่องตลกขบขันได้เหมือนกัน”
ลาจึงเดินงุ่มง่ามเข้าไปในบ้านของชาวนา และเริ่มหมุนตัวอย่างตัวอย่างรวดเร็ว

Have you ever seen a big, awkward donkey trying to dance around on two hooves?
It is not a pretty sight. Lamps and dishes went flying,
chairs and tables crashed, and pictures flew off the walls.
Then Donkey began to roll over on the carpet and do other silly tricks,
just as he had seen the little dog do.
เคยเห็นลาตัวใหญ่ งุ่มง่ามพยายามที่จะเต้นรำด้วยขาสองข้างบ้างไหมล่ะ?
มันไม่น่าดูเอาซ่ะเลย โคมไฟและจานกำลังปลิวว่อนกระจัดกระจาย
เก้าอี้รวมถึงโต๊ะล้มโครมคราม รูปภาพหล่นจากฝาผนัง
หลังจากนั้นลาจึงเริ่มหมุนตัวบนพรมและทำท่าตลกอื่น ๆ
เหมือนอย่างที่เขาเห็นเจ้าหมาน้อยทำ

The farmer was furious! He grabbed a rope, threw it over Donkey’s neck,
and dragged the surprised beast out to the barn.
There he tied the donkey up in his stall.
ชาวนารู้สึกโกรธมาก จึงหยิบเชือกเหวี่ยงไปคล้องคอลา
แล้วลากเจ้าสัตว์ประหลาดออกไปยังโรงนา
เขามัดเจ้าลาตัวนั้นไว้กับคอกของมัน

“No more oats for you!” he declared.
“And from now on, you’ll have to work twice as hard!
Perhaps then you will be too tired to make mischief!”
“ไม่มีข้าวโอ๊ตให้แกกินอีกต่อไปแล้ว” ชาวนากล่าว
“และจากนี้เป็นต้นไป เจ้าจะต้องทำงานหนักเป็นสองเท่า
ไม่แน่น่ะเวลาที่เจ้าเหนื่อยมากเจ้าจะได้ไม่ต้องมาสร้างปัญหาก่อกวนขึ้นอีก!”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า (Moral of the story)

“Don’t try to be someone you’re not. Instead, be content with who you are”
“อย่าพยายามเป็นอย่างใครที่คุณไม่ใช่ …แต่ควรหันกลับมาพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่”

คำศัพท์ (Vocabulary)
snug = (adj.) อบอุ่นและน่าสบาย
content = (adj.) พอใจในสภาพที่ตนเป็นอยู่
dainty = (adj.) สวยงาม
ridiculous = (adj.) อย่างน่าขัน, ไร้สาระ
amusing = (adj.) ตลกขบขัน
clomp = (v.) เดินหนักดังและงุ่มง่าม
whirl = (v.) หมุน
awkward = (adj.) งุ่มง่าม, เก้งก้าง
hoof = (n.) เท้าสัตว์
furious = (adj.) โกรธมาก
mischief = (n.) การก่อกวน, สร้างปัญหา
Furious = (adj.) ซึ่งโกรธจัด, ซึ่งโกรธมาก
Try = (vi.) พยายาม
Instead = (adv) แทนที่จะ, แทนที่, แทน
Content = (adj.) พอใจในสภาพของตนเอง, (n.) ความพึงพอใจ

Credit: http://funtales4u.blogspot.com

Related posts

นิทานสอนใจ เรื่องเด็กโง่กับปลาตัวโต

Admin

นิทานอีสป เรื่องหมาในรางหญ้า

Admin

นิทาน เรื่องลูกหมูสามตัว

Admin