Nitan Story
นิทาน นิทานคุณธรรม นิทานเด็ก

นิทานเรื่อง หมาป่ากับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

นิทานเรื่อง หมาป่ากับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

นานมาแล้ว มีหมาป่าผอมโซตัวหนึ่ง… ไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ว่า ขอเป็นวัวบ้านตัวอ้วนพี เมื่อกลายร่างเป็นวัวถูกชาวบ้านใช้ไถนา เกิดความเหนื่อยเมื่อยล้า

นิทานพื้นบ้านภาคใต้ หมาป่ากับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

จึงไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ว่า ขอเป็นม้า แต่กลับถูกพระราชาผู้ครองนครสั่งให้ทหารจับตัวไปเป็นพาหนะ เกิดความเบื่อหน่ายอีก

จึงไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ว่า ขอเป็นพระราชาเสียเอง เมื่อได้เป็นพระราชาสมใจแล้ว เขายังมีความต้องการเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จึงสั่งทหารให้ไปตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อต่อเรือ …ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โกรธมากที่ทำคุณไม่ขึ้น จึงบอกให้ทหารไปตามพระราชามาตัดเอง

เมื่อพระราชามาถึง…ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวตำหนิในความไม่รู้จักพอ และสาปให้กลายร่างกลับเป็นหมาป่าผอมโซเช่นเดิม

นิทานรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
คติสอนใจที่สอนในเรื่อง “ความโลภไม่รู้จักพอของมนุษย์ และในที่สุดก็ไม่ได้อะไรเลย”…ตรงกับสำนวนไทยของเราว่า “โลภนัก…มักลาภหาย

.

Credit: pirunkuacthg5086035.blogspot.com

Related posts

นิทานอีสป เรื่องหมาป่าอกตัญญู

Admin

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่องจำปาสี่ต้น

Admin

นิทานเรื่อง สามพี่น้องกับกิ่งไม้ [ความสามัคคี]

Admin